Cel

Zajęcia adresowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych fizyką - zarówno od strony teorii, jak i eksperymentu. Zdobyte wiadomości i umiejętności będzą przydatne zarówno w kontekscie innych konkursów fizycznych, jak i w perspektywie studiów wyższych (szerokiego wachlarza kierunków ścisłych i technicznych).

Warsztaty będą składały się z krótkich wykładów popularnonaukowych oraz ćwiczeń praktycznych.

Celem wykładów będzie zaprezentowanie podstaw współczesnej fizyki cząstek elementarnych oraz najnowszych eksperymentów prowadzonych w tej dziedzinie nauki.

Ćwiczenia praktyczne pozwolą na zapoznanie się z metodami opracowania wyników pomiarów. Zaprezentowane zostaną również podstawy programowania, komputerowej analizy danych oraz modelowania komputerowego.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w warstatach oraz wydrukowane materiały dydaktyczne.

Czas i miejsce

Warsztaty będą się odbywać w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie przy ulicy Radzikowskiego 152 (przy Rondzie Ofiar Katynia).

Warsztaty będą się składały z trzech zajęć prowadzonych w jednej z dwóch grup (do wyboru):

Podczas zajęć jest przewidziany drobny poczęstunek.

Tematyka