Rejestracja

Rozwiązane zadanie kwalifikacyjne wraz z kompletem informacji należy przesłać do 28.09.2014 r.

Rejestracja na warsztaty została zakończona!